Etický kodex


Etický kodex společnosti EHSQ CONSULTING, s.r.o. je vytvořen tak, aby tvořil a prohluboval etickou poctivost všech jejích zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců. Etický kodex v tomto směru podporuje vizi, hodnoty, principy a pravidla společnosti EHSQ CONSULTING, s.r.o.

Společnost EHSQ CONSULTING, s.r.o. se bude vždy snažit porozumět potřebám svých zákazníků, dodavatelů, partnerů a ostatních třetích stran. Společnost se také sama bude chovat poctivě a čestně a vždy bude konkurovat co možná nejenergičtěji v rámci hranic stanovených zákonem.

 

Veškeré připomínky, požadavky nebo reklamace můžete zaslat písemně na emailové kontakty, které naleznete v sekci KONTAKTY.

 

Ve vztahu ke splnění povinnosti dle §14 zákona č. 634/1992 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele v platném znění, prodávající informuje kupujícího o možnosti využít pro případné mimosoudní řešení spotřebitelských sporů Českou obchodní inspekci (www.coi.cz), jež je notifikovaným subjektem mimosoudního řešení sporů vedeným na seznamu Evropské komise.

 

PŘIHLÁŠENÍ E-LEARNING