Sekce jakosti

 

Našim zákazníkům nabízíme podporu a možnou spolupráci v oblasti systému managementu kvality. Jsme schopni nabídnout kompletní implementaci systému kvality dle mezinárodního standardu ČSN EN ISO 9001:2016 počínaje mapováním procesů, hodnocení rizik procesů, tvorby dokumentace všech úrovní systému, implementaci v praxi až po pravidelné hodnocení účinnosti systému a provádění interních auditů systému dle odsouhlasených programů. Analýzou dosahovaných výsledků jsme schopni navrhovat a realizovat opatření s cílem trvalého zlepšování dle požadavku mezinárodní normy.

 

Klientům nabízíme také spolupráci při případné implementaci nebo udržování integrovaného systému managementu v kombinaci s dalšími standardy např. dle ČSN EN ISO 14001:2016, případně přechod z ČSN OHSAS 18001:2007 na ČSN ISO 45001:2018.

 

Zákazníkům, kteří mají zájem o další rozvíjení systému kvality ve společnosti, můžeme poskytnout podporu v implementaci dalších nadstavbových prvků systému kvality, jako jsou systémy 5S, Kaizen, vizuální management nebo programy trvalého zlepšování.

PŘIHLÁŠENÍ E-LEARNING