Životní prostředí

 

V oblasti životního prostředí nabízíme komplexní podporu při zavádění systému managementu životního prostředí dle mezinárodního standardu ČSN EN ISO 14001:2016. V tomto sytému můžeme zajistit implementaci systému stejně tak, jako provádění pravidelných kontrol dodržování legislativních požadavků, interních auditů dle stanovených programů včetně návrhu programů pro zajištění trvalého zlepšování výkonnosti systému.

PŘIHLÁŠENÍ E-LEARNING