Politika společnosti

 

Pro zajištění dlouhodobé spokojenosti a věrnosti zákazníka se zavazujeme k poskytování služeb se zaměření na odborné poradenství a konzultace vysoké kvalitativní úrovně v oblastech BOZP, PO, systémů managementu a poskytování služeb v oblasti kalibrace měřidel a výuky cizích jazyků.

 

Těchto závazků bude dosahováno pomocí procesu neustálého zvyšování kvalifikace našich pracovníků, stejně tak, jako pravidelné udržování kvalifikačních požadavků kladených na odbornou způsobilost zákonem definovaných požadavků.

 

Společnost se dále zavazuje k dodržování veškerých relevantních legislativních předpisů a k důslednému naslouchání a plnění potřeb našich zákazníků.

 

Prostějov 15. ledna 2010

 

Ing. Vladislav Belant
jednatel společnosti

 Mgr. Karel Šolc

 jednatel společnosti

 

PŘIHLÁŠENÍ E-LEARNING