Osobní ochranné pracovní prostředky

Nejsme klasický distributor standardních osobních ochranných prostředků. Na našich stránkách nabízíme pouze takové OOPP, které nejsou standardně rozšířené, nebo mají některá významná specifika.

Ochranné pracovní návleky – jedná se o ochranný prostředek, který je využíván všude tak, kde je potřebné vstupovat do prostor s nebezpečím úrazu dolních končetin nebo uklouznutí a vstupující personál není vybaven vlastní ochrannou obuví. Typicky jsou to návštěvy, THP pracovníci, auditoři, řidiči jiných společností nebo zaměstnanci jiných provozů společnosti. Tyto speciální návleky jsou vybaveny vyztuženou kovovou špicí a jsou vyrobeny ze speciální gumy s protiskluzovými vlastnostmi. Ochranné pracovní návleky se nosí přímo na běžnou obuv. Není tedy nutná jejich pravidelná desinfekce jako v případě klasické ochranné obuvi a odpadá tak hygienický problém. Zároveň toto opatření poskytuje řešení nebezpečných podmínek a snižuje náklady oproti klasickému poskytování ochranné obuvi na přechodnou dobu. Zde si můžete stáhnout objednávkový formulář.

 

 

   

 

PŘIHLÁŠENÍ E-LEARNING